Ο νέος Facebook Messenger διευκολύνει τις συνομιλίες μας

Το Facebook αναβαθμίζει τον Messenger του προκειμένου η χρήση του να γίνει ακόμη ευκολότερη. Πιο αναλυτικά, η αρχική οθόνη (Home) θα εμφανίζει στην κορυφή της τις τελευταίες συνομιλίες σας και στη συνέχεια θα ακολουθεί η κατηγορία Αγαπημένα (Favorites) όπου θα εμφανίζονται εκείνες οι επαφές με τις οποίες συνομιλείτε περισσότερο.

Με αυτόν τον τρόπο το Facebook θεωρεί ότι οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν τη τελευταία τους συνομιλία ακόμη πιο άμεσα. Επιπλέον, μέσω του Active Now, θα μπορείτε να βλέπετε ποιες επαφές σας είναι online ενώ ο Messenger θα αναλαμβάνει να σας υπενθυμίζει ποια contacts έχουν γενέθλια.

Το update του Facebook Messenger βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για όλους τους χρήστες.

Join the Conversation

Will not be published.