Διαγωνισμοί στο Facebook – Κανόνες

Το Facebook έχει θεσπίσει κάποιους κανόνες σχεδιασμένους κυρίως έτσι ώστε να προστατεύονται οι χρήστες από το spamming. Πολλές φορές θα έχετε πετύχει στο timeline σας δημοσιεύσεις (posts) που σας ζητούν να μοιραστείτε μια Fanpage ώστε να συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό για να κερδίσετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Αντίστοιχα πολλές φορές σας έχουν ζητήσει να κάνετε tag τον εαυτό σας ή φίλους σε κάποια διαφημιστική φωτογραφία για προωθητικούς λόγους. Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις απαγορεύονται από τους κανόνες του Facebook όσον αφορά τους διαγωνισμούς, κανόνες που συχνά αλλάζουν και χρειάζονται τη προσοχή σας. Η τελευταία αλλαγή έχει να κάνει με την απαγόρευση του Fanpage Like Gate δηλαδή τη προτροπή σε χρήστες να κάνουν like μια σελίδα για να πάρουν μέρος σε κάποιο διαγωνισμό. Τι άλλη όμως απαγόρευση υπάρχει και αγνοείτε; Το Facebook έχει θεσπίσει κάποιους κανόνες σχεδιασμένους κυρίως έτσι ώστε να προστατεύονται οι χρήστες από το

Tagged , Read More