Η εξάπλωση και η αναγκαιότητα του SEO

Το SEO είναι το ακρωνύμιο για το Search Engine Optimization και αποτελεί την διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας, προκειμένου οι μηχανές αναζήτησης να αντιληφθούν καλύτερα το περιεχόμενο της και κατά συνέπεια να το αξιολογήσουν καλύτερα. Είναι η σωστή μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται αυτό που οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι λένε πολύ απλά... "θέλω η ιστοσελίδα μου να είναι πρώτη στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης". Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ο απαραίτητος διαχωρισμός ανάμεσα στο SEO και τα διάφορα "κόλπα" που επιχειρούν απλά να ξεγελάσουν τις μηχανές αναζήτησης. Το SEO είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας, με σκοπό να βοηθήσει τις μηχανές αναζήτησης να κατατάξουν την ιστοσελίδα πιο σωστά στα αποτελέσματά τους, παρέχοντας αξιόπιστα και αξιοκρατικά αποτελέσματα. Τα διάφορα "κόλπα" είναι απλά κάποιες ενέργειες που αποσκοπούν στο να ξεγελάσουν τις μηχανές αναζήτησης προκειμένου να την κατατάξουν βεβιασμένα σε μία θέση στα αποτελέσματά τους, υψηλότερη απ' ότι πραγματικά αξίζει. Ίσως σκέφτεστε... "τι

Tagged , Read More