Το Facebook διευκολύνει τη στόχευση κοινού σε άλλες χώρες!

Το Facebook έχει δημιουργήσει έναν ευκολότερο τρόπο για να στοχεύσουν οι διαφημιστές νέο κοινό σε άλλες χώρες.

Μόλις το περασμένο μήνα, το Facebook εισήγαγε μια ενημερωμένη έκδοση σε ένα διαφημιστικό εργαλείο του, επιτρέποντας στους διαφημιστές να στοχεύουν χρήστες σε άλλες χώρες, παρόμοια με τους χρήστες στις χώρες που ήδη στοχεύουν. Εάν ένας διαφημιζόμενος θέλει να επεκταθεί σε διάφορες χώρες, τώρα του δίνεται η μεγάλη ευκαιρία ευκολότερα.

Για να χρησιμοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, οι διαφημιστές μπορούν να φορτώσουν τις λίστες των υφιστάμενων πελατών τους – ακριβώς όπως κάνουν με τη δημιουργία προσαρμοσμένου κοινού σε έναν κατάλογο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Φυσικά, οι άνθρωποι σε αυτές τις λίστες θα πρέπει να είναι πιο σχετικοί με το στόχο για τον οποίο ο διαφημιζόμενος είναι έτοιμος να στοχεύσει. Έτσι, θα ήταν καλύτερα να δημιουργήσει ένα κοινό ‘’lookalike’’  από μια λίστα πελατών που είναι ιδιαίτερα δεσμευμένοι παρά σε πελάτες που χρησιμοποιούν απλά μια υπηρεσία.

Για να βοηθήσουν τους διαφημιζόμενους να συνεργαστούν με την παγκόσμια αγορά και να επεκτείνουν τη στόχευση τους, το Facebook έχει ξεκινήσει διεθνή σεμινάρια μάρκετινγκ, δίνοντας τους εγχειρίδιο δράσης.

Εκτός από τα παραπάνω, το Facebook επιτρέπει πλέον στις εταιρίες να στοχεύσουν τους χρήστες που έχουν δει τις διαφημίσεις τους.

 

 

Join the Conversation

Will not be published.